پروژه های مطالعات ساماندهی رودخانه

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه

 

 

 

ساماندهی یک رودخانه با مجموعه ای از اهداف زیر صورت می گیرد:

 • تجدید حیات و توسعه پایدار سامانه رودخانه
 • بهسازی محیط زیستابی رودخانه
 • حفاظت حیات ساحلی رودخانه
 • حفاظت و یا تثبیت دیواره های رودخانه
 • کنترل مرزهای پیشروی سیلاب
 • بهسازی رودخانه در محدوده های مسکونی و شهری

 

پروژه های مطالعاتی انجام شده حریم و بستر رودخانه

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه

 

 

 

حفاظت از رودخانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع زیستی، از ضروریات جوامع در حال رشد و توسعه می‌باشد.

اولین گام برای حفاظت از این منابع ارزشمند، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها به منظور بهره‌برداری از رودخانه، کاهش خطرات احتمالی سیلاب و جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم آنهاست. برای تحقق این امر، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها ضروری می‌باشد.

 

شرکت مهندسین زایندآب

مطالعات اندازه گیری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      استان اصفهان   

 • جمع‌آوری اطلاعات اولیه
 • خرید و تکمیل تجهیزات موردنیاز
 • تجهیز اکیپ‌های صحرایی
 • اندازه‌گیری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی موجود در شبکه پایش
 • تهیه گزارش ماهانه و ارسال برای کارفرمای طرح
 • تهیه گزارشات نهایی و ارسال برای کارفرمای طرح

 

 

 •  ارزیابی تغییرات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

 

 

مطالعات بیلان آب زیرزمینی در حوضه آبریز درجه ۲ گاوخونی

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      حوضه آبریز گاوخونی  

 • جمع آوری اطلاعات
 • بروز رسانی اطلاعات هواشناسی هیدرولوژی و آب‌های زیرزمینی
 • تهیه نقشه‌های موردنیاز با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی
 • رفع نواقص آماری موجود
 • تهیه گزارشات پایه هواشناسی هیدرولوژی آب های زیر زمینی و کیفیت منابع آب
 • تهیه گزارش بیلان منابع آب ذر ۲۱ محدوده مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی  

 

 

 •  بروز رسانی بیلان منابع اب در حوضه آبریز گاوخونی

 

 

 

 

نظارت بر آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در استان اصفهان (دور سوم)

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      استان اصفهان 

 • بررسی صحرایی آمار برداشتی توسط شرکت‌های آمار بردار
 • آموزش اکیپ‌های صحرایی
 • تهیه نرم‌افزارهای موردنیاز
 • بررسی دفتری آمار برداشتی
 • برنامه‌ریزی انجام کار
 • هماهنگی با ارگان‌های دولتی و خصوصی
 • هماهنگی با معاونت‌های محترم مختلف شرکت آب منطقه‌ای
 • تهیه گزارشات مورد نیاز
 • تکمیل و تأیید آمار نهایی

 

 • بروز رسانی اطلاعات منابع و مصارف آب استان اصفهان