مطالعات ساماندهي پساب رودخانه كرج حدفاصل سد كرج تا حوضچه بيلقان

 

 

                  شرکت آب منطقه ای البرز

                   استان البرز- بخش آسارا – دهستان آدران- حدفاصل سد امیرکبیر تا آبگير بيلقان واقع در جاده چالوس

 

   

 • نمونه برداری از فاضلاب خام بهداشتی و ارائه نتایج و تحلیل آن
 • انجام مطالعات مرحله اول و ارائه گزارشات
 • انجام محاسبات فني و هیدولیکی و طراحی
 • تهيه نقشه‌ها و جزئيات اجرايي
 • تهيه مشخصات فني عمومي و خصوصي
 • برآورد هزينه‌هاي طرح و تهيه دفترچه مقادير و آحادبها
 • تهيه مدارك و اسناد مناقصه

 

 

 • ساماندهی و انتقال فاضلاب روستاها،واحدهای خدماتی و رفاهی و باغ ویلاهای مسیر، تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله

 

بازنگري مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر چرمهين

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

                 شهر چرمهین واقع در شهرستان زرین شهر – استان اصفهان

   

 • برنامه‌ريزي انجام مطالعات
 • جمع‌آوري اطلاعات، ‌بررسي و ارزيابي آنها
 • انجام مطالعات پايه
 • تهیه و تدوین مباني طرح و ضوابط طراحي
 • تهيه طرح مقدماتي

 

 

 • بازنگری طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر چرمهین،تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله

 

 

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مجتمع ۵۳ واحدي چادگان

 

 

                  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان شركت تعاونی مسکن

                 مجتمع ويلايی ۵۳ واحدی در فاصله ۲ کيلومتري جنوب شرقی شهر چادگان و جنب ویلاهای ذوب‌آهن

   

 • برنامه‌ريزي انجام مطالعات
 • جمع‌آوري اطلاعات، ‌بررسي و ارزيابي آنها
 • انجام مطالعات پايه
 • تهیه و تدوین مباني طرح و ضوابط طراحي
 • تهيه طرح مقدماتي
 • متره و برآورد هزينه‌هاي اجرايي و تهيه گزارش مرحله توجيهي
 • انجام محاسبات فني و تهيه نقشه و جزئيات اجرايي
 • تهيه مشخصات فني عمومي و خصوصي
 • برآورد هزينه‌هاي طرح و تهيه دفترچه مقادير و آحادبها
 • تهيه مدارك و اسناد مناقصه

 

 

 • طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب واحدهای ویلایی ۵۳ واحدی مجتمع گردشگری چادگان،تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله.

 

 

 

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان “با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه”

                فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه

 

   

 • خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
 • خدمات مهندسی و طراحی
 • خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
 • خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
 • خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
 • نظارت بر کیفیت اجرای کار 
 • تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

 • در این پروژه بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (خنک سازی دستگاهها، فضای سبز، شستشو و …) از طریق جمع‌آوری و انتقال پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند (با بهبود شرایط کیفی پساب و رعایت استانداردها و مقررت زیست محیطی) تأمین می گردد

 

 

 

 

احداث ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال پساب شهرستان مبارکه

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان «با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه، شهرداری ها و خودیاری‌ها»

                     فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه (شهرهای مبارکه، کرکوند، دیزیچه  زیباشهر)

   

 • خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
 • خدمات مهندسی و طراحی
 • خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
 • خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
 • خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
 • نظارت بر کیفیت اجرای کار 
 • تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

 • در این پروژه بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (خنک سازی دستگاهها، فضای سبز، شستشو و …) از طریق جمع آوری و انتقال پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند (با بهبود شرایط کیفی پساب و رعایت استانداردها و مقررت زیست محیطی) تأمین می گردد.