مطالعات ساماندهی پساب رودخانه کرج حدفاصل سد کرج تا حوضچه بیلقان

 

 

                  شرکت آب منطقه ای البرز

                   استان البرز- بخش آسارا – دهستان آدران- حدفاصل سد امیرکبیر تا آبگیر بیلقان واقع در جاده چالوس

 

   

 • نمونه برداری از فاضلاب خام بهداشتی و ارائه نتایج و تحلیل آن
 • انجام مطالعات مرحله اول و ارائه گزارشات
 • انجام محاسبات فنی و هیدولیکی و طراحی
 • تهیه نقشه‌ها و جزئیات اجرایی
 • تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی
 • برآورد هزینه‌های طرح و تهیه دفترچه مقادیر و آحادبها
 • تهیه مدارک و اسناد مناقصه

 

 

 • ساماندهی و انتقال فاضلاب روستاها،واحدهای خدماتی و رفاهی و باغ ویلاهای مسیر، تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله

 

بازنگری مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب شهر چرمهین

 

 

                   شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

                 شهر چرمهین واقع در شهرستان زرین شهر – استان اصفهان

   

 • دبی طرح: 30 لیتر بر ثانیه
 • جمعیت سال 1420: حدود 20.000 نفر
 • قطر و جنس خطوط انتقال فاضلاب: 200 تا 500 میلیمتر پلی اتیلن فاضلابی
 • طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب: حدود 77 کیلومتر

 

 

 • بازنگری طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر چرمهین،تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصل

فاضلاب تولیدی شهر چرمهین توسط چاههای جذبی دفع و تخلیه آن توسط ماشین‌های لجن‌کش به حومه شهر و در محل زمین‌های کشاورزی انجام می‌گردید. فاضلاب حاصل از شستشو نیز علاوه بر دفع در معابر به چاه‌های جاذب هدایت شده که پس از تخلیه توسط ماشین‌های لجن‌کش به صورت غیرقانونی به اطلاف شهر حمل می‌شود. لذا در این مطالعات به طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و هدایت آن به محل تصفیه خانه فاضلاب پیشنهادی و در نهایت انجام عمل تصفیه و تولید پساب با معیارهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت مصرف در موارد مورد نظر می باشد.

 

 

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مجتمع ۵۳ واحدی چادگان

 

 

                  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان شرکت تعاونی مسکن

                 مجتمع ویلایی ۵۳ واحدی در فاصله ۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر چادگان و جنب ویلاهای ذوب‌آهن

   

 • برنامه‌ریزی انجام مطالعات
 • جمع‌آوری اطلاعات، ‌بررسی و ارزیابی آنها
 • انجام مطالعات پایه
 • تهیه و تدوین مبانی طرح و ضوابط طراحی
 • تهیه طرح مقدماتی
 • متره و برآورد هزینه‌های اجرایی و تهیه گزارش مرحله توجیهی
 • انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه و جزئیات اجرایی
 • تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی
 • برآورد هزینه‌های طرح و تهیه دفترچه مقادیر و آحادبها
 • تهیه مدارک و اسناد مناقصه

 

 

 • طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب واحدهای ویلایی ۵۳ واحدی مجتمع گردشگری چادگان،تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله.

 

 

 

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند

 

 

                 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان «با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه»

                فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه

 

   

 •    خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
 •     خدمات مهندسی و طراحی
 •     خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
 •     خدمات کنترل کیفیت
 •     خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
 •     خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
 •     خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
 •     نظارت بر کیفیت اجرای کار
 •     تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

ردیف شرح مقدار
1 دوره طرح (سال) 30
2 جمعیت افق طرح -سال 1415  (نفر)  135000
3 دبی افق طرح (لیتر بر ثانیه) 220
4 طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب (کیلومتر) 220
5 قطر اسمی لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی مورد استفاده در طرح (میلیمتر) 200 تا 850
6 هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح (میلیارد ریال) 503

 

 

 

 • بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (صنعتی، فضای سبز، شستشو و …) با احداث شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند و انتقال پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مبارکه و صفائیه به تصفیه‌خانه آب خارجی مجتمع فولاد مبارکه.    

فاضلاب خام جمع آوری شده از شبکه های فاضلاب احداث شده در شهرهای مبارکه و کرکوند به تصفیه خانه های فاضلاب واقع در شهر مبارکه و محله صفائیه هدایت می شود تا پساب خروجی از آنها توسط ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال پساب به تصفیه خانه آب فولاد مبارکه انتقال یابد. حجم پساب انتقالی معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب طی مدت ۳۰ سال می باشد. طول کل شبکه فاضلاب حدود ۲۲۰ کیلومتر و نوع لوله ها پلی اتیلن دوجداره فاضلابی (کاروگیت) در اقطار اسمی ۲۰۰ تا ۸۵۰ میلیمتر است. جمعیت تحت پوشش این شهرها ۱۳۵۰۰۰ نفر برای افق طرح (سال ۱۴۱۵) می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احداث ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال پساب شهرستان مبارکه

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان «با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه، شهرداری ها و خودیاری‌ها»

                     فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه (شهرهای مبارکه، کرکوند، دیزیچه  زیباشهر)

   

 • خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
 • خدمات مهندسی و طراحی
 • خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
 • خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
 • خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
 • نظارت بر کیفیت اجرای کار 
 • تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

 • در این پروژه بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (خنک سازی دستگاهها، فضای سبز، شستشو و …) از طریق جمع آوری و انتقال پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند (با بهبود شرایط کیفی پساب و رعایت استانداردها و مقررت زیست محیطی) تأمین می گردد.