احداث یک استریم از سه استریم تصفیه‌خانه شماره دو اصفهان

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

               تیران و کرون – روستای ورپشت

 

   

  • مطالعات مرحله اول طرح به صورت کامل و جامع توسط شرکت زایندآب انجام شده است. شرکت شیم‌بار با توجه به نوع قرارداد، اقدام به بازنگری مطالعات مرحله اول نموده است. اجزای طرح شامل احداث و تجهیز سازه‌های زیر می‌باشد:

     سازه خروجی، واحد مقسم، واحد اختلاط سریع، واحد لخته‌ساز، واحد زلال‌ساز، واحد فیلتراسیون، مخزن آب پاک، واحدهای جنبی اصلی فرایندی و واحدهای جنبی فرعی فرایندی

 

 

  • تصفیه و زلال‌سازی آب خام به میزان ۲۱۶ میلیون مترمکعب برای جمعیت تحت پوشش شش میلیون نفر

 

 

 

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح توسعه آبرساني به چهارده شهرستان استان اصفهان

Capture

 

شركت آب منطقه‌اي اصفهان

استان اصفهان

بررسی گزينه های مختلف تامين و انتقال آب ، مطالعات طرح تونل انتقال آب بطول ۱۷کيلومتر، مطالعات طرح تصفيه خانه آب با ظرفيت در حدود ۲۱۶ ميليون متر مكعب در سال ، خطوط انتقال اصلی در طولی بيش از ۲۰۰ کيلومتر ، بطريق ثقلي با اختلاف ارتفاع حدود ۳۰۰ متر، مخازن ذخيره آب و مطالعات شبکه توزيع آب و تحليل وضعيت هيدروليکی موجود

 

خدمات مهندسي براي انجام مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب شرب اصفهان بزرگ از انتهاي تونل آبرساني كاشان تا محل اتصال به رينگ اصلي (خطوط لوله آبرساني به مخازن اصلي آبرساني اصفهان بزرگ). اجرای طرح تکمیلی آیرسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان جهت تامین کمبود آب شرب جمعیت تحت پوشش طرح در افق سال ۱۴۱۰ که به حدود ۵/۵ ميليون نفر خواهد رسيد و ۷۳ شهر و ۷۸ دهستان و تعداد ۱۱۹۵ روستاي داراي سکنه را شامل مي‌گردد.  كه از طريق ۳ خط لوله با قطر اسمي۱۶۰۰ و ۱۴۰۰ ميليمتر با مجموع طول حدود ۲۰۰ كيلومتر و با اختلاف ارتفاع در حدود ۳۰۰ متر به طريق ثقلي صورت مي‌گيرد .