قطار شهری

با توجه به نمودار سازمانی و وجود دپارتمان‌های متنوع تخصصی، مهندسین مشاور پژوهش در کلیه محدوده‌های مهندسی از طراحی پایه تا اجرا و بهره‌برداری خدمات گسترده خود را ارائه می‌نماید.

خدمات امکان‌سنجی

مطالعات پایه

طراحی مرحله اول

طراحی تفصیلی (مرحله دوم) در تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی

نظارت عالیه

نظارت کارگاهی در کلیه مراحل ساخت و بهره‌برداری

خدمات مدیریت طرح و مشاور کارفرما

تهیه و تنظیم اسناد و برگزاری مناقصات

 

گستره ارائه خدمات مهندسین مشاور پژوهش در زمینه قطار شهری (مترو)