پروژه های مطالعات ساماندهی رودخانه

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه

 

 

 

ساماندهی یک رودخانه با مجموعه ای از اهداف زیر صورت می گیرد:

  • تجدید حیات و توسعه پایدار سامانه رودخانه
  • بهسازی محیط زیستابی رودخانه
  • حفاظت حیات ساحلی رودخانه
  • حفاظت و یا تثبیت دیواره های رودخانه
  • کنترل مرزهای پیشروی سیلاب
  • بهسازی رودخانه در محدوده های مسکونی و شهری

 

نظرات برای این پست بسته شده است.