پروژه های مطالعاتی انجام شده حریم و بستر رودخانه

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه

 

 

 

حفاظت از رودخانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع زیستی، از ضروریات جوامع در حال رشد و توسعه می‌باشد.

اولین گام برای حفاظت از این منابع ارزشمند، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها به منظور بهره‌برداری از رودخانه، کاهش خطرات احتمالی سیلاب و جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم آنهاست. برای تحقق این امر، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها ضروری می‌باشد.

 

شرکت مهندسین زایندآب

نظرات برای این پست بسته شده است.