پروژه طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزيع آب به اراضي دشت سيستان ـ محدوده نيمروز واحد عمرانی ۳

                                                 

وزارت جهاد كشاورزي – معاونت آب و خاک – مجری طرح  آبیاری دشت سیستان                                                  دشت سیستان

 

 

    

 

۱- جلوگيري از مهاجرت ساکنين منطقه و پيامدهاي ناگوار اجتماعي و سياسي آن براي کل کشور

۲- حفظ و پايداري سيستان به عنوان منطقه استراتژيک در جغرافياي امنيتي کشور

۳- احياي کشاورزي قابل برنامه ريزي و اسکان رضايت مندانه مردم

۴- حفظ و تثبيت اکوسيستم طبيعي و انساني دشت سيستان

۵-بهره وري هوشمندانه و بهينه از منابع پايه توليد

۶-کمک به تامين اشتغال و درآمد ساکنين

۶- تبديل منطقه به قطب توليد محصولات کشاورزي و توليد براي منطقه و کشور و حل مشکل اشتغال شرق کشور

۷- کمک به افزايش قدرت چانه زني بين المللي در افزايش حق آبه دريافتي و احياي تالاب بين المللي هامون از طريق ايجاد زيرساخت هاي مدرن

 

  •  ایستگاه پمپاژ ۱۰+۲ (اصلی + رزرو)، دبی ۲۰۱۶ لیتر بر ثانیه، ارتفاع پمپاژ ۴۵ متر
  • خطوط لوله GRP  به طول ۲۸ کیلومتر و لوله پلی اتیلن به طول ۱۸۰ کیلومتر

 

نیمروز 3

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.