پروژه طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان ـ محدوده نیمروز واحد عمرانی ۳

                                                 

وزارت جهاد کشاورزی – معاونت آب و خاک – مجری طرح  آبیاری دشت سیستان                                                  دشت سیستان

 

 

    

 

۱- جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه و پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی آن برای کل کشور

۲- حفظ و پایداری سیستان به عنوان منطقه استراتژیک در جغرافیای امنیتی کشور

۳- احیای کشاورزی قابل برنامه ریزی و اسکان رضایت مندانه مردم

۴- حفظ و تثبیت اکوسیستم طبیعی و انسانی دشت سیستان

۵-بهره وری هوشمندانه و بهینه از منابع پایه تولید

۶-کمک به تامین اشتغال و درآمد ساکنین

۶- تبدیل منطقه به قطب تولید محصولات کشاورزی و تولید برای منطقه و کشور و حل مشکل اشتغال شرق کشور

۷- کمک به افزایش قدرت چانه زنی بین المللی در افزایش حق آبه دریافتی و احیای تالاب بین المللی هامون از طریق ایجاد زیرساخت های مدرن

 

  •  ایستگاه پمپاژ ۱۰+۲ (اصلی + رزرو)، دبی ۲۰۱۶ لیتر بر ثانیه، ارتفاع پمپاژ ۴۵ متر
  • خطوط لوله GRP  به طول ۲۸ کیلومتر و لوله پلی اتیلن به طول ۱۸۰ کیلومتر

 

نیمروز 3

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.