نظارت بر عملیات اجرایی شافت های تهویه 11 و 12 خط یک قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

   

 

شهر اصفهان 

 

            

 

    • نظارت بر عملیات اجرایی شافت های تهویه 11 و 12 خط یک قطار شهری اصفهان

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.