نظارت بر عملیات اجرایی شافت تغذیه دستگاه حفاری تونل خط 2 قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

 

 

شهر اصفهان 

 

            

 

    • اجرای خط 2 قطار شهری اصفهان

 

نظرات برای این پست بسته شده است.