نظارت بر آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در استان اصفهان (دور سوم)

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      استان اصفهان 

  • بررسی صحرایی آمار برداشتی توسط شرکت‌های آمار بردار
  • آموزش اکیپ‌های صحرایی
  • تهیه نرم‌افزارهای موردنیاز
  • بررسی دفتری آمار برداشتی
  • برنامه‌ریزی انجام کار
  • هماهنگی با ارگان‌های دولتی و خصوصی
  • هماهنگی با معاونت‌های محترم مختلف شرکت آب منطقه‌ای
  • تهیه گزارشات مورد نیاز
  • تکمیل و تأیید آمار نهایی

 

  • بروز رسانی اطلاعات منابع و مصارف آب استان اصفهان 

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.