مطالعات و طراحی، بهسازی و نوسازی شبکه آبیاری پارک شرق اصفهان

                              

  شهرداری منطقه ۴ اصفهان       پارک جنگلی شرق اصفهان- به مساحت ۷۳۰ هکتار          بررسی و ارائه راهکارهای اصلاح، بهسازی و 

                                                                                                                                                                       نوسازی شبکه آبیاری پارک شرق

 

 

  • بازدیدهای مفصل میدانی و جمع­آوری و بروزرسانی اطلاعات
  • تدقیق وتهیه نقشه­های بروز شده شبکه اصلی و شبکه آبیاری و توزیع در پیمایش میدانی کل شبکه پارک شرق
  • تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعات GIS از فضای سبز، تأسیسات شبکه آبیاری و منابع آب پارک شرق
  • برآورد و تهیه گزارش نیاز آبی فضای سبز پارک شرق
  • تهیه گزارشات بروزرسانی وضع موجود فضای سبز و منابع آب
  • طراحی و مدلسازی شبکه خطوط انتقال و توزیع آب در جهت توسعه و بهبود شبکه آبیاری فضای سبز
  • انجام مطالعات میدانی و دفتری ارزیابی شبکه آبیاری پارک شرق
  • تهیه برنامه مدیریت منابع آب و آبیاری شبکه
  • طراحی تأسیسات تصفیه تکمیلی منابع آب پارک شرق
  • ارائه و بررسی راهکارهای اصلاح، بهبود و توسعه شبکه آبیاری پارک شرق
نظرات برای این پست بسته شده است.