مطالعات بیلان آب زیرزمینی در حوضه آبریز درجه ۲ گاوخونی

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      حوضه آبریز گاوخونی  

  • جمع آوری اطلاعات
  • بروز رسانی اطلاعات هواشناسی هیدرولوژی و آب‌های زیرزمینی
  • تهیه نقشه‌های موردنیاز با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی
  • رفع نواقص آماری موجود
  • تهیه گزارشات پایه هواشناسی هیدرولوژی آب های زیر زمینی و کیفیت منابع آب
  • تهیه گزارش بیلان منابع آب ذر ۲۱ محدوده مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی  

 

 

  •  بروز رسانی بیلان منابع اب در حوضه آبریز گاوخونی

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.