مطالعات اندازه گیری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

                      استان اصفهان   

  • جمع‌آوری اطلاعات اولیه
  • خرید و تکمیل تجهیزات موردنیاز
  • تجهیز اکیپ‌های صحرایی
  • اندازه‌گیری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی موجود در شبکه پایش
  • تهیه گزارش ماهانه و ارسال برای کارفرمای طرح
  • تهیه گزارشات نهایی و ارسال برای کارفرمای طرح

 

 

  •  ارزیابی تغییرات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.