شبکه آبیاری حنا

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 حنا – اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   کانال های انتقال ، اصلی ودرجه ۲

 

نظرات برای این پست بسته شده است.