شبکه آبیاری تحت فشار امامزاده جعفر (۱) و (۲)

                                                          

  جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد                                                                                 شهرستان های باشت و گچساران                

      

توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

افزایش راندمان و عملکرد محصول

   اشتغال زایی

 

آبیاری تحت فشار امامزاده جعفر یک و دو

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.