سد مخزنی خرکش

 

                                    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                          جنوب سمیرم                           تنظیم جریان رودخانه حنا و کنترل سیلاب‌ها

                                                                                                                                            توسعه و بهبود اراضی کشاورزی پایین‌دست

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.