مطالعات افزایش ارتفاع سد مخزنی خمیران

 

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                     جنوب‌غربی روستای خمیران             توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.