مطالعات تکمیلی و مرحله اول انتقال آب از سرشاخه‌های الموت‌رود به دشت قزوین

 

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای قزوین                             استان قزوین                                          تأمین آب شرب و کشاورزی

 

 

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.