سد قره‌آقاج

 

                           

   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                                شمال سمیرم                                               بهبود و توسعه اراضی کشاورزی 

                                                                                                                                         

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.