سد بلطاق

 

                           

   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                            غرب بوئین‌میاندشت                                       بهبود و توسعه اراضی کشاورزی منطقه

                                                                                                                                         

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.