سد مخزنی میانکوه

 

                           

   شرکت آب منطقه‌ای لرستان                                 جنوب خرم‌آباد                                    بهبود و توسعه اراضی کشاورزی پایین‌دست

                                                                                                                                         

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.