سد مخزنی آب‌نهر

 

                            

   شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد                    شمال‌شرقی یاسوج                          بهبود و توسعه اراضی کشاورزی پایین‌دست

                                                                                                                                                                     بهبود و توسعه گردشگری

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.