سد مخزنی کیار شرقی (سورک)

                           

  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری                    جنوب‌شرقی شهرکرد                                  بهبود و توسعه اراضی کشاورزی 

                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.