سد انحرافی چشمه لنگان

 

                           

    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                               غرب فریدونشهر                                           سد انحرافی تونل چشمه لنگان

                                                                                                                                         

نظرات برای این پست بسته شده است.