سد شیتاب

                           

  شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان                   شرق سراوان                                        تأمین آب شرب و کشاورزی


                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.