سد ننه‌کران

                           

  شرکت آب منطقه‌ای اردبیل                                      شمال‌شرق اردبیل                                        تأمین آب شرب و صنعت


                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.