سد مخزنی گردنه‌خاکی

                                

    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                   شمال‌غرب سمیرم                                         توسعه و بهبود اراضی کشاورزی گرم آباد و حسین‌آباد سمیرم

 

نظرات برای این پست بسته شده است.