سد مخزنی تنگ‌آب

 

                                                   

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                               جنوب سمیرم                                                          کشاورزی

 

نظرات برای این پست بسته شده است.