مطالعات مرحله اول و دوم طرح توسعه آبرسانی به چهارده شهرستان استان اصفهان

Capture

 

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

استان اصفهان

بررسی گزینه های مختلف تامین و انتقال آب ، مطالعات طرح تونل انتقال آب بطول ۱۷کیلومتر، مطالعات طرح تصفیه خانه آب با ظرفیت در حدود ۲۱۶ میلیون متر مکعب در سال ، خطوط انتقال اصلی در طولی بیش از ۲۰۰ کیلومتر ، بطریق ثقلی با اختلاف ارتفاع حدود ۳۰۰ متر، مخازن ذخیره آب و مطالعات شبکه توزیع آب و تحلیل وضعیت هیدرولیکی موجود

 

خدمات مهندسی برای انجام مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب شرب اصفهان بزرگ از انتهای تونل آبرسانی کاشان تا محل اتصال به رینگ اصلی (خطوط لوله آبرسانی به مخازن اصلی آبرسانی اصفهان بزرگ). اجرای طرح تکمیلی آیرسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان جهت تامین کمبود آب شرب جمعیت تحت پوشش طرح در افق سال ۱۴۱۰ که به حدود ۵/۵ میلیون نفر خواهد رسید و ۷۳ شهر و ۷۸ دهستان و تعداد ۱۱۹۵ روستای دارای سکنه را شامل می‌گردد.  که از طریق ۳ خط لوله با قطر اسمی۱۶۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر با مجموع طول حدود ۲۰۰ کیلومتر و با اختلاف ارتفاع در حدود ۳۰۰ متر به طریق ثقلی صورت می‌گیرد .

نظرات برای این پست بسته شده است.