ساماندهی رودخانه مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب تونل چشمه‌لنگان از خروجی تونل تا دریاچه سد زاینده‌رود (پلاسجان)

 

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

جنوب فریدونشهر

بستر سازی، ساحل سازی و تتثبیت جداره ها، شیب شکن های مسیر و نوسازی بندها و پل ها

 

  • انجام مطالعات و طراحی هیدرولیکی و ارائه طرح تثبیت و ساماندهی رودخانه بادجان و پلاسجان در طول ۷۰ کیلومتر به منظور کنترل و تثبیت رودخانه و طراحی سامانه‌های برداشت آب از رودخانه در شرایط افزایش دبی و تغییر رژیم رودخانه
  • طراحی بندهای سنتی (نوسازی) و احداث بندهای جدید.
نظرات برای این پست بسته شده است.