مطالعات طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران

 

 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

اصفهان – چهارمحال بختیاری – یزد – کرمان

 

 

  • احداث سدی به ارتفاع ۱۸۰ متر از نوع بتنی دو قوسی با طول تاج ۴۴۰ متر و مخزن ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب برای تنظیم و انتقال آب شرب به میزان سالانه معادل ۵۸۰ میلیون متر مکعب از قرار ۲۵۰ م.م.م برای اصفهان ، ۱۵۰ م.م.م برای یزد و ۱۸۰ م.م.م برای کرمان
  • بخش مشترک انتقال آب به سه استان : شامل ۵ خط لوله به طول هر خط ۶/۵ کیلومتر با قطر ۱۸۰۰ میلیمتر و ۳ ایستگاه پمپاژ با هد استاتیک مجموعاً ۵۶۵ متر که آب را تا دهانه تونل کوتاه با طول ۴/۶ کیلومتر و قطر ۵/۴ متر پمپاژ خواهد نمود. در خروجی تونل کوتاه سازه آب پخش با حجم حدود ۹۰ هزار متر مکعب احداث می گردد که آب را به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل خواهد نمود.
  • خط اصفهان: از نقطه تقسیم آب، دو خط لوله با قطر ۱۸۰۰-۲۰۰۰ و به طول ۹/۳۸ کیلومتر آب را به ایستگاه پمپاژ چهارم اصفهان در غرب فرخشهر خواهد رساند. در این نقطه یک ایستگاه پمپاژ با ارتفاع ۱۲۰ متر و طول خط لوله ۷/۶ کیلومتر آب را تا دهانه تونل واقع در ارتفاعات رخ پمپاژ خواهد نمود. تونل رخ به طول۴/۱ و قطر ۵/۳ متر حفاری می‌گردد. پس از تونل نیز تعداد ۲ خط لوله ۱۸۰۰ میلیمتر به طول ۲/۱۳ کیلومتر آب را به باغبهادران محل برداشت آب تصفیه‌خانه آب اصفهان منتقل می‌نماید.
  • بخش مشترک یزد -کرمان: دو خط لوله به قطر ۲۰۰۰ و طول ۱۶۰ کیلومتر وظیفه انتقال آب تا امین‌آباد (پایان مسیر مشترک یزد -کرمان) را به عهده خواهند داشت در طول این مسیر یک ایستگاه پمپاژ با ارتفاع استاتیک مجموعاً ۲۱۰ متر وجود دارد.
  • خط یزد: از امین‌آباد تا یزد یک خط لوله به قطر ۱۸۰۰ و طول ۲۹۰ کیلومتر آب را بصورت ثقلی منتقل خواهد نمود.
  • خط کرمان: از امین‌آباد تا کرمان دو خط لوله با قطرهای ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ میلیمتر و طول ۵۳۴ کیلومتر آب را منتقل می‌نماید. در انتهای این مسیر دو ایستگاه پمپاژ با هد مجموعاً ۳۹۰ متر وجود دارد.

 

هدف از اجرای این طرح انتقال سالیانه ۵۸۰ میلیون متر مکعب آب از سرشاخه های رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران است.
۲۵۰میلیون متر مکعب از این حجم به استان اصفهان، ۱۵۰ میلیون متر مکعب به استان یزد و ۱۸۰ میلیون متر مکعب به استان کرمان تخصیص یافته است.

 

نظرات برای این پست بسته شده است.