خطوط مطالعات بررسی و شناخت الگوی زمانی تقاضای شبکه و مشترکين و مديريت بهينه مصرف آب

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

پایلوت شهرک قدس در شهر اصفهان

  • بررسي پايلوت انتخاب شده براي مطالعات
  • بررسي انواع كنتورهاي مناسب براي استفاده مشتركين خانگي و مطالعات مرتبط
  • بررسي انواع فلومترها و فشارسنج‌هاي قابل استفاده در شبكه و مطالعات مرتبط
  • ارائه روش تحقيق به منظور بررسي تاثير تبليغات و ادوات كاهنده مصرف در كاهش مصرف

استقرار DMA در شبكه‌هاي توزيع آب شرب از مقولات جديدي است كه امروزه در ميان مديران و كارشناسان بهر‌ه‌بردار شركت‌هاي آب و فاضلاب مطرح مي‌باشد. شركتهاي مهندس مشاور ايراني طي سالهاي اخير توانسته‌اند به خوبي اين تكنيك پيشرفته را با توجه به شرايط بومي ايران مورد استفاده قرار داده و در نقاط مختلف كشور به صورت نمونه به اجرا درآورند. نتايج مطلوب و رضايت‌بخش حاصل از اجراي موفقيت‌آميز اين روش به سرعت راه را براي توسعه كاربرد آن فراهم نموده است بنحويكه برنامه اجراي دائم آن در كل شبكه توزيع برخي شهرهاي بزرگ دردست اقدام است. در تحقيق حاضر نيز در پايلوت شهرک قدس شهر اصفهان، مطالعات فوق در حال انجام است.

نظرات برای این پست بسته شده است.