خطوط مطالعات بررسی و شناخت الگوی زمانی تقاضای شبکه و مشترکین و مدیریت بهینه مصرف آب

 

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

پایلوت شهرک قدس در شهر اصفهان

  • بررسی پایلوت انتخاب شده برای مطالعات
  • بررسی انواع کنتورهای مناسب برای استفاده مشترکین خانگی و مطالعات مرتبط
  • بررسی انواع فلومترها و فشارسنج‌های قابل استفاده در شبکه و مطالعات مرتبط
  • ارائه روش تحقیق به منظور بررسی تاثیر تبلیغات و ادوات کاهنده مصرف در کاهش مصرف

استقرار DMA در شبکه‌های توزیع آب شرب از مقولات جدیدی است که امروزه در میان مدیران و کارشناسان بهر‌ه‌بردار شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح می‌باشد. شرکتهای مهندس مشاور ایرانی طی سالهای اخیر توانسته‌اند به خوبی این تکنیک پیشرفته را با توجه به شرایط بومی ایران مورد استفاده قرار داده و در نقاط مختلف کشور به صورت نمونه به اجرا درآورند. نتایج مطلوب و رضایت‌بخش حاصل از اجرای موفقیت‌آمیز این روش به سرعت راه را برای توسعه کاربرد آن فراهم نموده است بنحویکه برنامه اجرای دائم آن در کل شبکه توزیع برخی شهرهای بزرگ دردست اقدام است. در تحقیق حاضر نیز در پایلوت شهرک قدس شهر اصفهان، مطالعات فوق در حال انجام است.

نظرات برای این پست بسته شده است.