بازنگري در شبكه توزيع آب موجود شهر اصفهان

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

شهر اصفهان

لوله های شبکه توزيع با اقطار ۱۰۰ تا ۱۴۰۰ ميلی متر و بطول تقريبی ۴۰۰۰ کيلومتر مخازن ذخيره و شيرآلات و اتصالات لوله ها و شيرخانه ها.

مشاور ضمن بررسي و تحليل وضعيت هيدروليكي، سيستم انتقال آب و شبكه توزيع موجود را با استفاده از مدل رايانه‌اي شبيه‌سازي كرده و شرايط فعلي پروژه را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. سپس در ادامه به ارزيابي اشكالات و نارسايي‌ها پرداخته و پس از مشخص شدن مشكلات و تنگناهاي پروژه، راهكارهايي جهت حل مشكلات در افق‌هاي زماني مناسب ارائه مي‌شود و متعاقباً متناسب با نيازهاي پروژه در افق طرح و وضعيت موجود، گزينه‌هاي مختلف اصلاح و توسعه طرح مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

لازم بذكر است جمعيت شهر اصفهان در شرايط فعلي در حدود ۱۸۰۰۰۰۰ نفرو در افق طرح بيش از ۳۰۰۰۰۰۰ نفر خواهد بود كه پراكنش آن در محدوده‌‌اي به وسعت ۲۸۳۳۲ هكتار مي‌باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.