بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز با آب خام منطقه۴ تهران

شهرداری تهران

                                 

 شهرداری منطقه ۴ تهران                                شهرداری منطقه ۴                               بهینه ­سازی، تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی و آبیاری

                                                                                                                                                                          فضای سبز منطقه ۴ تهران

 

 

  • جمع ­آوری و بروزرسانی اطلاعات
  • تهیه نقشه­ های بروز شده و بانک اطلاعات GIS از فضای سبز، تأسیسات شبکه آبیاری و منابع آب فضای سبز منطقه
  • برآورد و تهیه گزارش­ های نیاز آبی فضای سبز درون و برون­شهری منطقه۴ تهران
  • تهیه گزارشات بروزرسانی وضع موجود فضای سبز و منابع آب منطقه ۴ تهران
  • طراحی و مدل سازی شبکه خطوط انتقال و توزیع آب در جهت توسعه شبکه آبیاری فضای سبز

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.