بازنگري مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر چرمهين

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

                 شهر چرمهین واقع در شهرستان زرین شهر – استان اصفهان

   

  • برنامه‌ريزي انجام مطالعات
  • جمع‌آوري اطلاعات، ‌بررسي و ارزيابي آنها
  • انجام مطالعات پايه
  • تهیه و تدوین مباني طرح و ضوابط طراحي
  • تهيه طرح مقدماتي

 

 

  • بازنگری طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر چرمهین،تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب حاصله

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.