احداث یک استریم از سه استریم تصفیه‌خانه شماره دو اصفهان

 

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

               تیران و کرون – روستای ورپشت

 

   

  • مطالعات مرحله اول طرح به صورت کامل و جامع توسط شرکت زایندآب انجام شده است. شرکت شیم‌بار با توجه به نوع قرارداد، اقدام به بازنگری مطالعات مرحله اول نموده است. اجزای طرح شامل احداث و تجهیز سازه‌های زیر می‌باشد:

     سازه خروجی، واحد مقسم، واحد اختلاط سریع، واحد لخته‌ساز، واحد زلال‌ساز، واحد فیلتراسیون، مخزن آب پاک، واحدهای جنبی اصلی فرایندی و واحدهای جنبی فرعی فرایندی

 

 

  • تصفیه و زلال‌سازی آب خام به میزان ۲۱۶ میلیون مترمکعب برای جمعیت تحت پوشش شش میلیون نفر

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.