احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند

 

 

                  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان “با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه”

                فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه

 

   

  • خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
  • خدمات مهندسی و طراحی
  • خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
  • خدمات کنترل کیفیت
  • خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
  • خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
  • خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
  • نظارت بر کیفیت اجرای کار 
  • تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

  • در این پروژه بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (خنک سازی دستگاهها، فضای سبز، شستشو و …) از طریق جمع‌آوری و انتقال پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند (با بهبود شرایط کیفی پساب و رعایت استانداردها و مقررت زیست محیطی) تأمین می گردد

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.