احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند

 

 

                 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان «با مشارکت مالی مجتمع فولاد مبارکه»

                فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اصفهان واقع در شهرستان مبارکه

 

   

ردیف شرح مقدار
1 دوره طرح (سال) 30
2 جمعیت افق طرح -سال 1415  (نفر)  135000
3 دبی افق طرح (لیتر بر ثانیه) 220
4 طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب (کیلومتر) 220
5 قطر اسمی لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی مورد استفاده در طرح (میلیمتر) 200 تا 850
6 هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح (میلیارد ریال) 503

 

  •    خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرایی و کنترل پروژه
  •     خدمات مهندسی و طراحی
  •     خدمات ارجاع کار و تهیه اسناد مناقصه
  •     خدمات کنترل کیفیت
  •     خدمات اجرایی، هماهنگی و تحویل موقت
  •     خدمات برآورد، کنترل صورت وضعیت‌ها و هزینه‌ها
  •     خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی
  •     نظارت بر کیفیت اجرای کار
  •     تهیه گزارشات پیشرفت کار

 

 

  • تأمین بخشی از نیاز آبی مجتمع فولاد مبارکه جهت مصارف مختلف (صنعتی، فضای سبز، شستشو و …) با احداث شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهرهای مبارکه و کرکوند و انتقال پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مبارکه و صفائیه به تصفیه‌خانه آب خارجی مجتمع فولاد مبارکه.                  

فاضلاب خام جمع آوری شده از شبکه های فاضلاب احداث شده در شهرهای مبارکه و کرکوند به تصفیه خانه های فاضلاب واقع در شهر مبارکه و محله صفائیه هدایت می شود تا پساب خروجی از آنها توسط ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال پساب به تصفیه خانه آب فولاد مبارکه انتقال یابد. حجم پساب انتقالی معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب طی مدت ۳۰ سال می باشد. طول کل شبکه فاضلاب حدود ۲۲۰ کیلومتر و نوع لوله ها پلی اتیلن دوجداره فاضلابی (کاروگیت) در اقطار اسمی ۲۰۰ تا ۸۵۰ میلیمتر است. جمعیت تحت پوشش این شهرها ۱۳۵۰۰۰ نفر برای افق طرح (سال ۱۴۱۵) می‌باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.